25.05.2019
 
Година от тибетския календар   Месец от тибетския  календар   Ден от тибетския календар
 

Изброените по-долу коментари са разположени по реда на намаляване на тяхното значение.
 

Религиозни и ритуални празници

Днес няма празници.

Традиция Юндрун Бон, днес: Пост. Ден, в който кармическите последствия се увеличиват 100000 пъти.

 

Главна комбинация

Земя-земя - "Сидхи". Благоприятни: реализация на замисленото, залагане на основи, строителство на дом или замък, покупка на земя и съвещания. Добър е за всякакъв вид духовна дейност. Активност - "Развитие"

 

Голяма комбинация

26 "Движение". Реализация на плановете на царя.

 

Особена комбинация

"Изгарящ ден" - всички начинания ще бъдат неуспешни.

 

Съзвездие на деня

(21) Има велик елемент "земя". На този ден е добре да се изграждат и освещават обекти на поклонение, да се извършват добродетелни дела, да се работи с вода, да се строи дом и да се установява лагер, да се кроят дрехи, да се приготвя лекарство, да се тръгва на път, да се търгува. Забранява се обличането на нова дреха, водене на невеста в дома, устройване на молебени и свикване на събрания.

 

Ден от седмицата

Събота - ден на Сатурн. Проявява своята сила през нощта, на намаляваща Луна, и ако Сатурн се намира в съзвездието Водолей или Козирог.
Благоприятно: ритуал за продължение на живота и привличане на благоденствие, установяване на огнище, вземане на добитък и имущество, военни действия, строеж на крепост, работа на полето, садене на цветя и дървета, изпълняване на работа свързана с метал, копаене на езерце или кладенец, делба на земя, подчиняване на вампири, издигане на знаме, даване на име на замък или местност, ходене при жена, изготвяне на оръжие, угояване на куче, занимания с астрология, сеитба. В този период възникват условия за нападения над домове и банки, кражби, грабежи, извършване на "тъмни" дела.
Неблагоприятно: даване на обет за монах, ритуал за освещаване, нарушаване на закона, извършване на безнравствени постъпки, събиране на съвети, провеждане на съвещания, шиене и обличане на нова дреха, занимания със занаяти, подстригване и рязане на нокти, ритуално измиване, кръвопускане и обгаряне, изготвяне на лекарствени съставки, търговия, ритуал за отхвърляне на препятствия, оран, жътва, даване на добитък или имущество, поставяне на някого в затвора, погребални ритуали, преместване на ново място, хазартни игри, строеж на храм, установяване на опори за Тялото, Речта и Ума на Буда, продаване на дом или земя, яздене на кон, устройване на празници и представления, сключване на примирие, отправяне на молба към божествата, слагане и носене на украшения, превземане на трона, оказване на почести на Царя, подношения, занимания с държавни дела, обявяване на присъда, конфликт с врагове, наемане на работници или прислуга, извършване на действия, насочени към по-натъшно развитие, тръгване на път, особено в източна, западна или междинна посока на света.

 

Лунен ден

Двадесет и втори

Денят не е благоприятен за покупка или продажба на каквото и да е било.

 

Последствия от подстригване или бръснене днес: увеличаване на болестта.

 

Денят е добър за обучение по писане, за ограмотяване, астрология, изкуство и занаяти, а също така наемане на работници, за лечение, да се слагат/носят украшения, да се извършва покупко-проджба, да се правят лекарства, да се копае кладенец и да се изпълняват ритуали за увеличаване на богатството.

 

Животински знак на деня

"ПРАСЕ"

Благоприятно: празници, ритуални церемонии, посвещения, демонстрация на сила, да се въвежда нов закон, да се подчиняват вампири и да се призовава дъжд.
Неблагоприятно: да се копае гроб, да се пренасят камъни, да се копае езерце, кладенец, да се строи дом, да се дели земя, да се правят помени, рисуване, начало на изучаване на науки и да се подчиняват врагове.

 

Парка на деня

"КХОН"

Благоприятно: ритуал за затваряне на "Земните порти", да се сече дърво, да се отсичат препятствия, да се подтискат врагове.
Неблагоприятно: да се залага фундамент за дома, да се проявява гняв, конфликт, да се закопава труп, да се свиква съвет, да се провежда ритуал "изкъпване".

 

Мева на деня

"ЕДИНИЦА БЯЛА"

Благоприятно за: изкъпване, подношения, обръщане с молба към боговете и нагите.
Неблагоприятно: за първи път да се изправи новородено на крака или да се изнася извън дома.

 

Местоположение на енергията Ла

за мъже: в десния бъбрек
за жени: в левия бъбрек
за животни: в небцето
Мястото, където се намира Ла не бива да се травмира или да се подлага на хирургическо въздействие, обгаряне, кръвопускане и т.н.

 

"Защитници на Учението"

Днес "Защитниците на Учението" се движат от северо-изток на юго-запад. При изпълнение на всякакви гневни ритуали или действия трябва да се опираме на енергията на "Защитниците" и да следваме посоката на тяхното движение, а подношенията да правим обърнати с лице към тях.

 

"Наги"

Днес "Нагите" излизат от своите обители (извори, езера, дървета, долини и т.н.) и идват в нашият свят. Това време е благоприятно за правене на ритуали-подношения на"Нагите", ритуали за призоваване на дъжд и други мирни ритуали, свързани с "Нагите".

 

"Осем класа същества"

Днес "Осемте класа" се появявят на юго-изток и се движат на северо-запад. По време на изпълнение на гневни ритуали не се препоръчва да се срещате лице в лице с живите същества от "Осемте класа".

 

"Дракон"

Днес след обяд "Дракона" се движи от северо-запад на юго-изток. При изпълнение на гневни или насилствени действия не трябва да се срещате лице в лице с "Дракона".

 

"Черната демоница на Земята"

Днес след обяд и след полунощ в нашия свят, в търсене на жертви прониква "Черната демоница на земята" - сестрата на "Дракона". Това време не е подходящо за погребения или сватбени ритуали.Не бива да се извършват прекалено жестоки действия, защото ще бъдеш обхванат от гняв от излизащата из под земята "Черна демоница". Най-важното е да се отхвърлят всички действия, свързани с огън, дим или въглени.

 

www.tibetastromedbg.com