21.03.2019
 
Година от тибетския календар   Месец от тибетския  календар   Ден от тибетския календар
 

Изброените по-долу коментари са разположени по реда на намаляване на тяхното значение.
 

Религиозни и ритуални празници

Днес Годишнина на Гараб Дордже. Ден на Хилядате Чудеса на Буда Шакямуни - на този ден за да увеличи предаността и заслугите на своите ученици, той сътворява много чудеса; благодарение на това заслугите се увеличават 10 милиона пъти. Годишнина на Марпа (1012-1096) и Шераб Миво. Гуру-йога с бялото А. Ганапуджа.

Днес е ден на Буда Амитабха и ден на Калачакра.

Традиция Юндрун Бон, днес: Продължение на празника - Рожден Ден на Буда Тонпа Шенраб. Рожден Ден на Конгце Юндрун Уанден и Гялси Юндрун Уанден. Ден на поклонение на Синия Дзамбала (Буда на богатството). Пост. Ден, в който кармическите последствия се увеличиват 100000 пъти.

 

Главна комбинация

Вятър-вятър - "Изобилие". Бърза реализация на замисленото. Добре е за извършване на дейности, които изискват бързо изпълнение.Благоприятно време за съдебно договаряне, обединяване на хората с цел съгласие, преместване на друго място и придвижване. Активност - "Гняв"

 

Голяма комбинация

24 "Разярен тигър". Носи младост, здраве и сила.

 

Особена комбинация

"Ден на щастие": Благоприятно е да се дават посвещения, да се извършват ритуали за освещаване, да се отправят молби към боговете, да се извършват добри дела и да се дарява щастие.
"Двойна комбинация": Благоприятни са действия, които са насочени към умиротворяване, развитие и проява на сила.Неблагоприятни са всички гневни действия.

 

Съзвездие на деня

(11) Има велик елемент "вятър". На този ден е добре заселване в нова страна, да се строи и да се вдигат основи за храмове, да се дават и да се слушат наставления, свързани с учение, да се отправят молитви към на бог, да изпълнява обряд за дълголетие, да се шият чехли, да се премества стан, да се води невеста в дома. Забранява се кроене на дрехи, да се копае кладенец, да се изпълнява обряд за починал, да се сее и да се тръгва на път.

 

Ден от седмицата

Четвъртък - ден на Юпитер. Проявява своята сила, ако Юпитер се намира в съзвездие Риби или Стрелец.
Благоприятно: даване на обет за монах, даване на посвещения, вземане на обети, ритуал за освещаване, женитба, помен за починал, шиене и обличане на нови дрехи, сеитба, извършване на добродетелни постъпки, рисуване на мандала, огнено подношение, даване на наставления, въздигане на някого на трон, обгаряне и кръвопускане, изготвяне на лекарствени съставки, занимания с гадаене и астрология, строеж на дом, установяване на огнище, преместване в нов дом, варене на бира, мантруване, слагане и носене на украшения,търговия, подчиняване на вампири, строеж на храм, установяване на опори за Тялото, Речта и Ума на Буда, шиене, издигане на знаме, извършване на работа, свързана с дърво или скъпоценни камъни, изпълняване на практика за пренасяне на съзнанието, усмиряване на коне или бикове, яздене на коне, наемане на работници или прислуга, сключване на мирен договор, устройване на празници и представления, садене на цветя и дървета, миене на косата, ритуал за отхвърляне на препятствията и огнен ритуал "Хом", занимания с магия, оказване на помощ на родителите,провеждане на събрания и съвещания, призоваване на божества, даряване радост на хората, извършване на добродетелни и силови действия, тръгване на път, в която и да е посока, освен запад.
Неблагоприятно: призоваване на гръм, погребение, даване на клетва, водене на военни действия, боледуване, отдаване на домашен добитък, подстригване и рязане на нокти, ритуал "Дос" или "Сор", поставяне на някого в затвора, занимания със занаяти.

 

Лунен ден

Петнадесети

Денят не е благоприятен за общуване с роднини.

 

Последствия от подстригване или бръснене днес: загуба на енергията "ЛА".

 

В този ден е добре да се въздигат и осветяват храмове и други обекти на почит и поклонение, да се строи дом, да се сеят семена, да се извършват ритули за умножаване на богатствата и благополучието на семейството. Не е подходящ за водене на номадски начин на живот, погребални ритуали за починалите и да се води невеста в дома.

 

Животински знак на деня

"ДРАКОН"

Благоприятно: да се въздига някой на трон, да се извършват добродетелни постъпки, да се призовава гръм, мълния и град, да се издига опора за Тялото, Речта и Ума на Буда, гневни ритуали, подтискане и укротяване на вампири, да отправя молба към божествата, застрашаващи действия, да се усмиряват врагове и зли духове, замонашване, духовни практики, подношения, освещения, посвещения, битка, сражение, да се взима имущество, празник, да се опъва кожа на барабан.
Неблагоприятно: да се строи лодка, мост, да се прекарват пътеки в планините, кръвопускане, изгаряне с мокси, да се строи мелница, да се копае земята, да се призовава дъжд, да се изнася покойник, плачене, крещене, стенания, в която и да е посока на света.

 

Парка на деня

"СИН"

Благоприятно: да се отправя молба към божествата, да се слагат/носят украшения, да се засаждат дървета, да се залага фундамент на къща.
Неблагоприятно: да се подтискат зли духове, да се секат дървета, да се дава клетва.

 

Мева на деня

"ШЕСТИЦА БЯЛА"

Благоприятно за: отправяне на молба към божествата, ритуал за привличане на благоденствие, къпане, покаяние, преместване на ново място, сватба.
Неблагоприятно за: плачене, стенания, издаване на сърцераздирателни звуци, мачкане и цапане на дреха или тяло, проява на гняв или злоба и омърсяване чрез кръвосмешение

 

Местоположение на енергията Ла

за мъже: в лявата лопатка, а на залез Слънце обхваща цялото тяло
за жени: в дясната лопатка, а на залез Слънце обхваща цялото тяло
за животни: покрива цялото тяло
Мястото, където се намира Ла не бива да се травмира или да се подлага на хирургическо въздействие, обгаряне, кръвопускане и т.н.

 

"Защитници на Учението"

Днес "Защитниците на Учението" се движат от северо-запад на юго-изток. При изпълнение на всякакви гневни ритуали или действия трябва да се опираме на енергията на "Защитниците" и да следваме посоката на тяхното движение, а подношенията да правим обърнати с лице към тях.

 

"Наги"

Днес "Нагите" се връщат в своя свят и затварят прохода. Това време е благоприятно за гневни ритуали, свързани с "Нагите", като: "ритуал за отхвърляне на Нагите". Неблагоприятни са подношения на "Нагите" и ритуал за призоваване на дъжд.

 

"Осем класа същества"

Днес "Осемте класа" се появяват на северо-изток и се движат на юго-запад. По време на изпълнение на гневни ритуали не се препоръчва да се срещате лице в лице с живите същества от "Осемте класа".

 

"Дракон"

Днес в полунощ "Дракона" се движи от юго-запад на северо-изток. При изпълнение на гневни или насилствени действия не трябва да се срещате лице в лице с "Дракона".

 

"Черната демоница на Земята"

Днес на обяд в нашия свят, в търсене на жертви прониква "Черната демоница на земята" - сестрата на "Дракона". Това време не е подходящо за погребения или сватбени ритуали.Не бива да се извършват прекалено жестоки действия, защото ще бъдеш обхванат от гняв от излизащата из под земята "Черна демоница". Най-важното е да се отхвърлят всички действия, свързани с огън, дим или въглени.

 

www.tibetastromedbg.com